Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przecławiu


  Zarządzenie WEWNĘTRZNE Nr 103/2023 Burmistrza Przecławia

  z dnia 26 maja 2023 r.

  w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.

  Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) i art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Przecław, Burmistrz Przecławia zarządza, co następuje:

  1. Ogłosić konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

  2.  Powołać Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru oraz postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju, w osobach:

  1. Grzegorz Skrzypek - przewodniczący komisji
  2. Beata Augustyn - sekretarz komisji
  3. Janusz Krakowski - członek komisji

  3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania konkursowego.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2467
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:48 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:48 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra