Konkurs na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przecławiu w zakresie obsługi Rady Miejskiej w Przecławiu i jednostek pomocniczych gminy oraz spraw organizacyjno-administracyjnych urzędu.


  Przecław, 2024-01-09

  INFORMACJA

  Burmistrz Przecławia unieważnia nabór na pracownika samorządowego do obsługi Rady Miejskiej w Przecławiu i jednostek pomocniczych gminy oraz spraw organizacyjno-administracyjnych urzędu, w związku z brakami formalnymi występującymi w złożonych aplikacjach.

   

                                                                                     BURMISTRZ PRZECŁAWIA

                                                                                                 Renata Siembab

  Zarządzenie WEWNĘTRZNE Nr 250/2023
  Burmistrza Przecławia

  z dnia 15 grudnia 2023 r.

  w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.

  Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim
  w Przecławiu oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Przecław, Burmistrz Przecławia zarządza, co następuje:

  § 1. Ogłosić konkurs na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przecławiu w zakresie obsługi Rady Miejskiej w Przecławiu i jednostek pomocniczych gminy oraz spraw organizacyjno-administracyjnych urzędu.

  § 2.  Powołać Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru oraz postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w osobach:

  1. Janusz Krakowski - przewodnicząca komisji  

  2. Beata Augustyn - sekretarz komisji

  3. Joanna Betlej - członek komisji

  § 3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu
  o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania konkursowego.

  Burmistrz Przecławia

  Renata Siembab

   

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2705
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-12-15 13:52:35 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-12-15 13:52:35 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra