Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

„Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap” – powtórzony

Udostępnij artykuł

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na zadanie
„Remont budynku – utworzenie przedszkola w Tuszymie – II Etap” – powtórzony.

Znak sprawy: UIOŚiGG.271.17/2.2019

Przecław 20.05.2019 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Przecław

Kilińskiego 7

39-320 Przecław

NIP 817-19-799-11 Regon 690581927

Zwany dalej „Zamawiającym”

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający przeprowadza procedurę poniżej 30 000,00 euro zgodnie z Zarządzeniem Nr 39.2019 Burmistrza Przecławia z dnia 14 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,
  2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych;

45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

45310000-3    Roboty instalacyjne elektryczne;

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę;

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: zmiana sposobu użytkowania segmentu szkoły z przeznaczeniem na przedszkole na działce 1568/4 w miejscowości Tuszyma dz. nr ewid. 1568/4 w celu dostosowania wymagań budynku do przepisów przeciwpożarowych. Po zmianie sposobu użytkowania będzie to przedszkole 4 – oddziałowe dla dzieci.

Zakres robót do wykonania:

PARTER

  • Wymiana drzwi zewnętrznych do centrum multimedialnego na pożarowe EI 30. Drzwi aluminiowe w kolorze brązowym. Szczegóły wg rysunków.
  • Wymiana drzwi zewnętrznych do zaplecza kuchennego na rozmiar w świetle przejścia 120 cm. Drzwi aluminiowe w kolorze brązowym. Szczegóły wg rysunków.
  • Wymiana drzwi wewnętrznych w korytarzu nr 2 na pożarowe i dymoszczelne EI 30Sa. Drzwi stalowe w kolorze naturalnego drewna i aluminiowe w kolorze brązowym. Szczegóły wg rysunków.
  • Odwrócenie drzwi w salach zajęć nr 6 i 10 oraz w jadania nr 14 tak aby otwierały się na zewnątrz
  • W korytarzu prowadzącym do Szkoły nr pom. 2b – demontaż oraz zamurowanie dwóch okien oraz wymiana docieplenia ze styropianu na wełnę mineralną. Odtworzenie tynku boniowanego cienkowarstwowego w kolorze jak istniejący.
  • W przejściu do istniejącej szkoły -wymurowanie ścianki działowej z cegły pełnej na zaprawie cementowej REI 120 oraz montaż drzwi aluminiowych EI 60. Drzwi wykonać zgodnie z zestawieniem. Ściankę otynkować obustronnie tynkiem cem wap oraz 2 x szpachlować gipsem i malować farbą lateksową. Lamperia z farby lateksowej.
  • W istniejącej szkole w pomieszczeniu Sali zajęć wymiana okien na p.poż EI 60. Okna aluminiowe zgodne z zestawieniem.