ZARZĄDZENIE NR 78/2023

  BURMISTRZA PRZECŁAWIA

  z dnia 11 kwietnia 2023 r.

  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu

  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przecławiu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Przecławia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu. § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Przecław. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Przecławia

  Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 1020
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:32 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:32 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra