W Urzędzie występują następujące stanowiska kierownicze: 1) Burmistrz (B), 2) Zastępca Burmistrza (ZB) – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju (DIR), 3) Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ( ZDIR ), 4) Sekretarz Gminy (S) – Dyrektor Wydziału Oświatowo – Ekonomicznego (DOE), 5) Zastępca Dyrektora Wydziału Oświatowo – Ekonomicznego (ZDOE), 6) Skarbnik Gminy (SG), 7) Dyrektor Wydziału Finansowo – Podatkowego (DFP), 8) Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowo – Podatkowego (ZDFP) 9) Dyrektor Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego (DAO), 10)Główny księgowy jednostek oświatowych (GKO), 11)Audytor wewnętrzny (AW), 12)Inspektor Ochrony Danych Osobowych ( IODO). W skład Urzędu wchodzą: 1) wydziały: a) Wydział Administracyjno - Organizacyjny (AO), b) Wydział Finansowo – Podatkowy ( FP ), c) Wydział Infrastruktury i Rozwoju (IR), d) Wydział Oświatowo - Ekonomiczny (OE), 2) samodzielne stanowiska pracy: a) Audytor Wewnętrzny (AW), b) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (POI), c) Inspektor ochrony danych ( IOD ), d) ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych( BR), e) ds. informatyki (administrator systemów informatycznych) (I),

  ilość wyświetleń: 3359
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:32 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:32 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra