Ogłoszenie nr 2022/BZP 00120876/01 z dnia 2022-04-13

  Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tuszyma


  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TUSZYMIE 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690391010 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Tuszyma 769 1.5.2.) Miejscowość: Tuszyma 1.5.3.) Kod pocztowy: 39-321 1.5.4.) Województwo: podkarpackie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski 1.5.7.) Numer telefonu: 513085660 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/ 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający Stowarzyszenie 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność Zapobieganie pożarom

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 191
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:34 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:34 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra