Ogłoszenie nr 2022/BZP 00061580 z dnia 2022-02-18

  Ogłoszenie o zamówieniu Usługi USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY PRZECŁAW


  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY


  1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927

  1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7 1.5.2.) Miejscowość: Przecław 1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320 1.5.4.) Województwo: podkarpackie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne 1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania. Podmiot 1 1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Supra Brokers S.A. 1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021916234 Adres podmiotu prowadzącego postępowanie: 1.11.3.) Ulica: Aleja Śląska 1 1.11.4.) Miejscowość: Wrocław 1.11.5.) Kod pocztowy: 54-118 1.11.6.) Województwo: dolnośląskie 1.11.7.) Kraj: Polska 1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław


  ilość wyświetleń: 3908
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:32 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:32 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra