Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury likwidacją stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 kW


  Ogłoszenie nr 565121-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

  Gmina Przecław: Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 kW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie


  ilość wyświetleń: 169
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:15 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:15 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra