GMINA PRZECŁAW KILIŃSKIEGO 7 39-320 PRZECŁAW  

                   Przecław dnia, 12.09.2019 IR.271.51.2019

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Przebudowa drogi gminnej nr 103516R w miejscowości Tuszyma w km  0+016,50 do 0+072,10 oraz 0+223,10 do 0+889,60 wraz z przebudową skrzyżowania na drodze 103515R

  Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.  

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 164
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:00 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:00 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra