GMINA PRZECŁAW KILIŃSKIEGO 7 39-320 PRZECŁAW

                   Przecław dnia, 06.09.2019 IR.271.49.2019

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Remont drogi gminnej nr 103508R w km lokalnych 0+007 do 0+422,70 i 103507R w km lokalnych 0+431,50 do 0+892,00 w miejscowości Tuszyma

  Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 166
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:00 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:00 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra