Remont drogi gminnej nr 103522R w miejscowości Błonie i Przecław w km 000000 do 134535


  Ogłoszenie nr 2024/BZP 00066489 z dnia 2024-01-25


  Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont drogi gminnej nr 103522R w miejscowości Błonie i Przecław w km 0+000,00 do 1+345,35


  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

  1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław

  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927

  1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7

  1.5.2.) Miejscowość: Przecław

  1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320

  1.5.4.) Województwo: podkarpackie

  1.5.5.) Kraj: Polska

  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org

  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl

  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 343
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2024-01-25 12:27:49 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-01-25 12:27:49 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra