Wykaz decyzji wygasłych z dniem 1.01.2018 r. - zgodnie z art.546 Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268)
  Nazwa organu wydającego decyzje Nr decyzji  i data jej wydania Przedmiot inwestycji określenie zamierzenia Określenie terenu inwestycji
  Wójt Przecławia BU.7331.3.2003 7.01.2003 Budowa stacji tankowania gazu 448/1 Rzemień
  Wójt Przecławia BU.7331.19.2007 14.03.2007 Budowa budynku mieszkalnego i gospodarczo garażowego 596 Kiełków
  Wójt Przecławia BU.7331.33.2007 10.05.2007 Budowa Stacji Gazowej LPG 448/1 Rzemień
  Wójt Przecławia BU.7331.58.2007 20.07.2007 Budowa budynku mieszkalnego i gospodarczo garażowego 181 Kiełków
  Wójt Przecławia BU.7331.82.2007 09.10.2007 Budowa budynku mieszkalnego i zjazdu z drogi powiatowej 1349/2 Kiełków
  Wójt Przecławia BU.7331.103.2007 20.12.2007 Budowa budynku gospodarczo garażowego 374  Kiełków
  Wójt Przecławia 7331/87/08 2009-02-03 Budowa budynku mieszkalnego i gospodarczo-garażowego 235/3, 235/4 Kiełków
  Burmistrz Przecławia 7331/41/2010 02.08.2010 Budowa budynku mieszkalnego oraz zjazdu z drogi publicznej 224/2 Kiełków
  Burmistrz Przecławia UIOŚiGG.6730.21.2017 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 325 Kiełków

             Wykaz decyzji, wydanych na podstawie art. 50 lokalizowanie inwestycji celu publicznego i art. 59 zmiana zagospodarowania terenu ustawy zmienianej w art. 497 zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze, o którym mowa w art. 169 mapy zagrożenia powodziowego ust. 2 pkt 2, lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyjątkiem decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych.


  ilość wyświetleń: 2101
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:53 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:53 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra