Przecław, 26.04.2018

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych

  Zarządzenie rozstrzygnięcie konkursu 2018 ZAKTUALIZOWANY OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ, HARMONOGRAM I KALKULACJA KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
   

  Burmistrz Przecławia

   ogłasza

  otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych z zakresu:

  Ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działalności na rzecz organizacji pozarządowych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej.

  Pliki do pobrania:
  Opis faktur
  Rozliczenie społecznej pracy
  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Oferta instrukcja wypełniania
  Oferta wzór
  Wzór sprawozdania
  Program współpracy na 2018
  Zarządzenie Komisja Konkursowa
  Zarządzenie ogłoszenie
   

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 783
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:37 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:37 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra