Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy poniższą ofertę: Tytuł zadania publicznego: „Letnia Akademia Umiejętności” Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Przecławiu, KRS 0000827085 Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, e-mail: urzadmiejski@przeclaw.org w terminie do 9 lipca 2020 roku.

  Zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.  zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości.
  W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2955
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:42 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:42 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra