Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w pracach nad projektem „Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. Uwagi do projektu można zgłaszać poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień, weryfikacji zapisu itp. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (w załączeniu). 

  Wypełnione formularze konsultacyjne należy dostarczyć w wersji papierowej na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, bądź drogą elektroniczną na adres: urzadmiejski@przeclaw.org w terminie od 26 września do 12 października 2023 r.

  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Administracyjno-Organizacyjny, tel. 17 227 67 13.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 213
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-27 07:55:47 Monika Knot-Krawczyk
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-27 07:55:47 przez Monika Knot-Krawczyk
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra