Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Sprawy Urzędowe można realizować również przez Internet za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Publicznych (ePUAP). Wystarczy zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl i wybrać interesującą sprawę. Jeżeli w chwili obecnej wymagana usługa nie jest dostępna w wersji elektronicznej można ją zrealizować wysyłając pismo ogólne wraz z odpowiednimi załącznikami na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu. Sprawy kierowane na ESP mają taką samą ważność, jak wnioski złożone do urzędu w postaci papierowej.

  Zgodnie z nowelizacją art. 63 §3a KPA (Dz.U.2010, Nr 40, poz.230), podanie wniesione za pośrednictwem portalu ePUAP w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  • być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, oraz
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

  Profil Zaufany umożliwia korzystanie z udostępnionych na portalu ePUAP usług bez potrzeby posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

  Aby założyć Profil Zaufany ePUAP, należy utworzyć konto na portalu ePUAP, a następnie wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP. Następnym krokiem jest osobiste uwierzytelnienie Profilu w jednej,  z jednostek będącej Punktem Potwierdzeń (oddział ZUS, urząd skarbowy, urząd wojewódzki lub konsulat). Najbliższe punkty potwierdzania Profilu Zaufanego znajdują się w Urzędzie Skarbowym w Mielcu oraz Inspektoracie ZUS w Mielcu.

  Posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP umożliwia realizację spraw drogą elektroniczną nie tylko w Urzędzie Miejskim w Przecławiu ale również w każdym innym urzędzie administracji publicznej w Polsce.

  Instrukcja zakładania konta (PDF 5,06 MB) Instrukcja użytkownika - Profil Zaufany (PDF 7,36 MB) Szczegółowe informacje dotyczące portalu ePUAP oraz Profilu Zaufanego znaleźć można pod adresem www.epuap.gov.pl w dziale Pomoc. Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne podmiot publiczny udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

  Adres ESP (skrytki ePUAP) Urzędu Miejskiego w Przecławiu:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP

  W celu złożenia wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Przecławiu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych

  1. Akceptowalne formaty załączników: doc, docx, rtf, txt, odt, pdf, xlm, xls, xlsx, ods, gif, tif, pg, png, svg, jpg
  2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 5 MB.
  3. Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny:
   1. - płyta CD, DVD
   2. - pamięć masowa USB

  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym.
  2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  3. W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego.

  ilość wyświetleń: 4284
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:45 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:45 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra