Dostępność


  Dane kontaktowe Koordynatora ds. dostępności Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Przecławiu Funkcję koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miejskiego w Przecławiu pełni Pan Dawid Pas, powołany na to stanowisko Zarządzeniem Burmistrza Przecławia Nr 136.2020 z dnia 30 września 2020 r. Podstawa prawna Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miejskiego w Przecławiu było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.  Zadania koordynatora ds. dostępności  Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy: 1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Przecławiu; 2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Przecławiu; 3) monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Przecławiu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dane kontaktowe Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Przecławiu – Dawid Pas adres do korespondencji: ul. Kilińskiego 7, 39- 320 Przecław telefon: 17 749 38 58 e-mail:  dpas@przeclaw.org Zespół ds. dostępności Ponadto w Urzędzie Miejskim w Przecławiu powołano Zarządzeniem Burmistrza Przecławia Nr 143.2020 z dnia 22 października 2020 r.- Zespół ds. dostępności, który ma za zadanie wspierać Koordynatora w realizacji ww. zadań.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2669
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:22 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:22 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra