Dokumenty do pobrania

  – dotyczące gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, będących w dyspozycji i ujętych w księgach Urzędu Miejskiego w Przecławiu

  • Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Przecławia z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia instrukcji gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, będących w dyspozycji i ujętych w księgach Urzędu Miejskiego w Przecławiu (do pobrania),
  • Wzór wniosku o zagospodarowanie składnika majątku ruchomego i/lub prawa na dobrach niematerialnych (do pobrania),

  Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego

  • Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego lub praw na dobrach niematerialnych (do pobrania),
  • Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego lub praw na dobrach niematerialnych (do pobrania),

  Sprzedaż /najem /dzierżawa zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego i/lub praw na dobrach niematerialnych

  • Wzór wniosku o zakup / najem / dzierżawę składników rzeczowych majątku ruchomego i/lub praw na dobrach niematerialnych (do pobrania),
  • Wzór oświadczenia wnioskodawcy (osoby zainteresowanej nabyciem) o braku powiązań kapitałowych i osobowych (do pobrania),

  Nieodpłatne przekazywanie / darowizna zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego i/lub praw na dobrach niematerialnych

  • Wzór wniosku do Burmistrza Przecławia o nieodpłatne przekazanie / darowiznę zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego lub praw na dobrach niematerialnych (do pobrania),
  • Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego nieodpłatnego przekazania zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego lub praw na dobrach niematerialnych (do pobrania),


  ilość wyświetleń: 5867
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:30 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:30 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra