Zapytanie ofertowe inspektor nadzoru SUW Tuszyma - przebicie pod Wisloka - kanalizacja Tuszyma Etap 1


  ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Tryb zamówienia: zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej PZP.
  Nazwa zadania:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją  oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap I”.
  Znak sprawy: IR.271.89.2019
  Przecław 19.11.2019r.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 27
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:04 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:04 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra