Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro:

    Burmistrz Przecławia zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi:
  • Wirtualnej centrali abonenckiej telefonii stacjonarnej VOIP,
  • Symetrycznego dostępu do Internetu o przepływności 300/300 Mbits,
  • Dostarczenia Bramki SMS umożliwiającej masową wysyłkę SMS.
  Znak sprawy: UIOŚiGG.271.6.2019 Przecław 01.02.2019r. ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Przecław
  1. Kilińskiego 7
  39-320 Przecław NIP 817-19-799-11 Regon 690581927 Zwany dalej „Zamawiającym” ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający przeprowadza procedurę poniżej 30 000,00 euro zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2014 Burmistrza Przecławia z dnia 17.04.2014 r. ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Opis przedmiotu zamówienia Usługi „Wirtualnej centrali abonenckiej telefonii stacjonarnej VOIP”
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wirtualnej centrali abonenckiej telefonii stacjonarnej (VOIP) wraz z przeniesieniem łącznie 44 numerów telefonów i 3 numerów faxu od obecnego operatora oraz świadczenie przez Wykonawcę (Operatora) na rzecz Zamawiającego usług połączeń głosowych do wszystkich sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej w ruchu krajowym i międzynarodowym.
  • W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zainstaluje oraz skonfiguruje funkcjonalność wirtualnej centrali abonenckiej (z odzwierciedleniem istniejącej konfiguracji centrali telefonicznej Zamawiającego).
  UWAGA: Instalacja i konfiguracja aparatów telefonicznych oraz faxów musi nastąpić w sposób, który nie zakłóca pracy. Nie może być przerwy w dostępie do usług telekomunikacyjnych dłuższej aniżeli wynika z procedury przeniesienia numeracji.
  • Zamawiający informuje, że obecnie posiada poniższe aparaty telefoniczne:
        - Yealink T46G – 1 szt.       - Yealink T29G – 1 szt.       - Yealink T23G – 45 szt. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania wszystkich powyższych aparatów telefonicznych lub części aparatów telefonicznych w celu Świadczenie usługi wirtualnej centrali abonenckiej telefonii stacjonarnej VOIP bądź dostarczenia fabrycznie nowych aparatów telefonicznych spełniających minimalne wymagania i funkcje niżej. Funkcje telefonu:
  • 6 kont SIP
  • wstrzymanie/wyciszanie połączeń, DND
  • szybkie wybieranie, ponowne wybieranie
  • przekierowywanie, połączenia oczekujące, transfer połączeń
  • funkcja głośnomówiąca, SMS
  • ponowne wybieranie, oddzwanianie, auto odpowiedź
  • lokalne 3-stronne konferencje
  • bezpośrednie połączenie IP bez SIP proxy
  • dzwonek: wybór/import/usuwanie
  • ręczne/automatyczne ustawianie czasu
  • plan numeracyjny
  • przeglądarka XML
  • zrzuty ekranu
  • RTCP-XR
  Właściwości audio:
  • dźwięk HD: w słuchawce, w głośniku
  • szerokopasmowy kodek: Opus, G.722
  • wąskopasmowy kodek: G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC
  • DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO
  • funkcja zestawu głośnomówićego full duplex z AEC
  • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
  Książka telefoniczna
  • lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów
  • czarna lista
  • zdalna książka telefoniczna XML/LDAP
  • inteligentne wyszukiwanie
  • wyszukiwanie/import/eksport
  • historia połączeń: wykonane/odebrane/nieodebrane/przekazane
  Integracja z IP PBX
  • BLF, BLA
  • anonimowe wykonywanie/odrzucanie połączeń
  • Hot-desking, połączenia alarmowe
  • MWI
  • poczta głosowa, parkowanie połączeń, ściąganie połączeń
  • interkom, paging, muzyka na czekanie
  Klawisze funkcyjne
  • 8 klawiszy z podświetleniem
  • 8 klawiszy, w których można zaprogramować do 21 funkcji
  • 8 klawiszy funkcyjnych: wiadomość, zestaw słuchawkowy, konferencja, wyciszenie, wstrzymanie, transfer, redial, głośnomówiący
  • 4 klawisze kontekstowe
  • 6 klawiszy nawigacji
  • 2 klawisze kontroli głośności
  • podświetlany klawisz wiadomości
  • podświetlany klawisz zestawu słuchawkowego
  Wyświetlacz i wskaźniki
  • podświetlany graficzny wyświetlacz LCD 3.66" 240x120 pikseli
  • wskaźnik LED dla oczekujących połączeń i wiadomości 
  • dwukolorowy (czerwony lub zielony) wskaźnik LED statusu linii
  • intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i klawiszami funkcyjnymi
  • wybór języka (w tym język polski)
  • identyfikacja dzwoniącego (ID) z nazwą i numerem
  Interfejs
  • PoE (IEEE 802.3af), klasa 2
  • port USB obsługujący słuchawki Bluetooth (za pomocą dongla USB)
  • 1 port RJ9 (4P4C) na słuchawkę ręczną
  • 1 port RJ9 (4P4C) na zestaw słuchawkowy
  • 1 port RJ12 (6P6C) EHS
  • 1 port RJ12 (6P6C): obsługa do 6 modułów rozszerzających
  Zarządzanie:
  • konfiguracja : przeglądarka/telefon/auto-provision
  • auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS dla masowego wdrożenia
  • auto-provision z PnP
  • zero sp-touch, TR-069
  • eksport śledzenia danych, logi systemowe
  • blokada telefonu dla ochrony prywatności
  • przywracanie ustawień fabrycznych
  Sieć i bezpieczeństwo:
  • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), IPV6
  • NAT Traversal: tryb STUN
  • tryb proxy i peer-to-peer SIP link
  • Przypisanie IP: statyczne/DHCP
  • serwer HTTP/HTTPS
  • synchronizacja daty I godziny poprzez SNTP
  • UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
  • QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
  • SRTP dla głosu
  • Transport Layer Security (TLS)
  • zarządzanie certyfikatami HTTPS 
  • szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych
  • uwierzytelnianie przy pomocy MD5/MD5-sess
  • OpenVPN, IEEE802.1X
  • LLDP/CDP/DHCP VLAN
  • Wykonawca w ramach świadczonej usługi wirtualnej centrali abonenckiej (VOIP) zapewni:
   • możliwość wykonywania jednocześnie nieograniczonej ilości połączeń przychodzących oraz wychodzących przez użytkowników systemu,
   • możliwość przeniesienia obecnie używanej numeracji krajowej stacjonarnej przez Zamawiającego na oferowany system Wykonawcy,
   • bezpłatne połączenia pomiędzy użytkownikami systemu wirtualnej centrali Zamawiającego,      
   • bezpłatne połączenia na numery krajowe stacjonarne i krajowe GSM, a pozostałe frakcje ruchu (infolinie, biuro numerów, połączenia międzynarodowe ip.) zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania oferty cennikiem Wykonawcy.
   • realizację połączeń dla wszystkich frakcji ruchu:
  połączenia na numery krajowe stacjonarne i komórkowe, połączenia na numery międzynarodowe, połączenia na numery o podwyższonej płatności, połączenia na numery alarmowe połączenia na numery specjalne połączenia z numerami informacyjnymi oraz z biurem numerów,
  • zapewnienie transmisji dla faksu poprzez bramki IAD,
  • skrócone wybieranie
   • funkcjonalność zapowiedzi - IVR z harmonogramowaniem dla minimum dwu poziomowego drzewa wyboru,
   • funkcję szyfrowania rozmów za pomocą TLS.
  • W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni utrzymanie i wsparcie systemu wirtualnej centrali abonenckiej wraz z aparatami telefonicznymi w dni robocze, 7:00 - 17:00, o parametrach nie gorszych niż:
   • Czas Reakcji na Zgłoszenie: 2 godziny;
   • Realizacja Zgłoszeń w Dni Robocze, 07:00 - 17:00;
   • Maksymalny Czas Realizacji Dyspozycji Zmiany 12 godziny;
   • Maksymalny Czas Usunięcia Awarii/ Usterki wynosi 4 godziny
  • Minimum dwóch opiekunów (techniczny i biznesowy) obsługujących Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu wraz z podaniem danych kontaktowych (telefon, email) w ofercie.
  • Bezpłatne szkolenie dla wybranych pracowników Zamawiającego;
  • W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy 5 fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, które będą spełniać minimum wymagań jakie posiada aparat Yealink T23G, którym dysponuje Zamawiający. Wykonawca w ramach oferty uwzględni zakup, konfigurację, montaż i uruchomienie na zlecenie Zamawiającego w okresie trwania Umowy. Zastosowana technologia i aparaty muszą tworzyć jednorodny system i współgrać z zaproponowanym rozwiązaniem usługi wirtualnej centrali abonenckiej telefonii stacjonarnej
  • Zamawiający informuje, że jako „usługę wirtualnej centrali abonenckiej telefonii stacjonarnej VOIP” rozumiane jest przez oferenta dostarczanie funkcjonalności telefonicznych charakterystycznych dla central PABX, ale bez instalacji sprzętu Abonenckiego (central, serwerów, urządzeń pośredniczących) w lokalizacji Klienta.
  • Zamawiający oczekuje zapewnienia szyfrowania transmisji z wykorzystaniem protokołu TLS. W oferowanym systemie cała komunikacja pomiędzy siecią operatora a urządzeniami końcowymi (telefonami IP, bramami IAD) zainstalowanymi w sieci Zamawiającego winna odbywać się zawsze z wykorzystanie protokołu szyfrowania transmisji TLS.
  • Każde urządzenie końcowe powinno podlegać automatycznemu provisioningowi z sieci Operatora. Automatyczny provisioning musi narzucać reguły konfiguracji m.in. wymuszenie komunikacji wyłącznie z użyciem protokołu TLS, ponadto proces provisoningu musi być zabezpieczony za pomocą https gdzie po zestawieniu bezpiecznej sesji między urządzeniami końcowym a serwerem następować winna autoryzacja/autentykacja. Zamawiający oczekuje przedstawienia w ofercie sposobu i procedury realizacji procedury provisioningu.
  1. Opis przedmiotu zamówienia Usługi Symetrycznego dostępu do Internetu o przepływności 300/300 Mbits:
  • Internet o przepustowości 300/300 Mbits w technologii światłowodowej,
  • Wykonawca zapewni możliwość użytkowania min. 1 publiczny adres IP (użytkowych) w jednej puli adresowej.
  • Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie.
  • Łącze powinno być zakończone wtykiem typu RJ45 z wykorzystaniem protokołu ethernetowego, doprowadzone bezpośrednio do punktu dystrybucyjnego znajdującej się w lokalizacji Zamawiającego.
  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszelkie urządzenia niezbędne do zestawienia połączeń.
  • W ramach oferowanej usługi Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowej instalacji, konfiguracji oraz utrzymania w/w urządzeń.
  • Ze względu na przeznaczenie łącza Wykonawca powinien zapewnić dostępność usługi miesięczną na poziomie nie mniejszym niż 99,6 %,
  • Wykonawca w ramach oferty uwzględni zakup, konfigurację, montaż, uruchomienie na zlecenie Zamawiającego fabrycznie nowego przełącznika/switcha minimum 48 portowego do zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną Zamawiającego. Wykonawca po uruchomieniu zapewni bezpłatne szkolenie z obsługi przełącznika/switcha dla wybranych pracowników Zamawiającego;
  III. Opis przedmiotu zamówienia Usługi Dostarczenia Bramki SMS umożliwiającej masową wysyłkę SMS. Wykonawca w ramach dostarczenia usługi dostarczenia Bramki SMS zapewni w ofercie funkcjonalności jak niżej:
  • Moduł raportowania wysyłki SMS hurtowej i indywidualnej zgodnie z harmonogramem lub jednorazowo.
  Raport: - Przedawniona - wiadomość niedostarczona z powodu zbyt długiego czasu niedostępność numeru. - Wysłana - wiadomość została wysłana, ale operator nie zwrócił jeszcze raportu doręczenia. - Dostarczona - wiadomość dotarła do odbiorcy. - Niedostarczona - wiadomość niedostarczona (np.: błędny numer, numer niedostępny). Moduł wysyłania SMS hurtowy z narzędziami wspierającymi wysyłkę takimi jak:
  • możliwość zbudowania własnej bazy odbiorców poprzez import numerów w postaci takich plików, jak *.csv oraz *.xls,
  • możliwość załączenia pliku z treścią SMS,
  • możliwość budowania szablonów SMS,
  • możliwość tworzenia grup,
  • możliwość tworzenia wielu nadpisów – nazwy własnej – którą będzie prezentował się dany SMS lub dedykowany nr telefonu ( niezmienny),
  • możliwość wyboru innej daty wysyłki podczas jej tworzenia,
  • możliwość wysyłki SMS ( pojedynczej paczki ) ad-hoc zgodnie z harmonogramem,
  • możliwość obsługi SMS przychodzących jako odpowiedź na SMS-a wysłanego,
  • możliwość wysyłki SMS na podstawie geolokalizacji,
  • Współpraca co najmylniej 4 operatorami krajowymi telefonii komórkowej: Orange, PLAY, PLUS GSM ( Grupa Polsat ), T-Mobile.
  • Możliwość tworzenia czarnych list.
  Zamawiający informuje, że miesięczna ilość wysyłanych SMS to około 1500 szt. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres jednego miesiąca i służą do skalkulowania oferty przez Zamawiającego. ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
  1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
  ROZDZIAŁ V. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ROZDZIAŁ VI.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 01.03.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.   ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIANIA TYCH        WARUNKÓW;   INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, a dotyczące:
   1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  Zamawiający uzna warunek za spełniony: w celu potwierdzenia wiarygodności, stabilności i niezawodności zaproponowanego rozwiązania każdy z oferentów ma przedstawić min. 1 wykonaną usługę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, świadczył „usługi wirtualnej centrali abonenckiej telefonii stacjonarnej VOIP” dla Klienta posiadającego minimum 30 numerów użytkowych. ROZDZIAŁ VIII.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego: Gmina Przecław ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, tel. 17 22 76 710, fax 17 58 13 116 adres email: urzadmiejski@przeclaw.org, godziny pracy urzędu), za wyjątkiem złożenia oferty, gdzie zastrzeżona jest forma pisemna.
  2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faksu.
  ROZDZIAŁ IX.  OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:
  • w sprawach merytorycznych i formalnych dot. zapytania i przedmiotu zamówienia: Dariusz Darłak tel. 17-2276714.
  ROZDZIAŁ X.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ XI.         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
  2. Do formularza oferty należy załączyć Załącznik Nr 2 Wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych.
  3. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
  4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  5. Oferta musi odpowiadać wymaganiom zapytania.
  6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzana na piśmie, w języku polskim. Dokumenty w tym oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem.
  7. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami w kopercie, opisanej w następujący sposób:
  8. koperta ma być zaadresowana następująco:
                                                                GMINA PRZECŁAW                                                               ul. Kilińskiego 7                                                               39-320 Przecław   OFERTA W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PONIŻEJ 30 000,00 EURO NA: „Świadczenie usługi Wirtualnej centrali abonenckiej telefonii stacjonarnej VOIP, Symetrycznego dostępu do Internetu o przepływności 300/300 Mbits i Dostarczenia Bramki SMS umożliwiającej masową wysyłkę SMS” NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 08.02.2019 r., GODZ. 10:30
  1. b) koperta: powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
  2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy”.
  ROZDZIAŁ XII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Przecławiu ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław w pokoju nr 10 – Sekretariat, nie później niż do dnia 08.02.2019 r. do godziny 10:30.
  2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Przecławiu ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław w dniu 02.2019 r. o godzinie 11:00 w Sali Narad.
  ROZDZIAŁ XIII.       OIPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
  1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami;
  2. a) cena ofertowa - 100 pkt
  Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  
  1. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
  2. a) cena ofertowa - wg następującego wzoru:
  IPc = (N/B) x A  gdzie poszczególne litery oznaczają: IPc - ilość punktów z kryterium ceny, N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, B    - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), A    - waga danego kryterium wyrażona w punktach - 100 pkt.
  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję przetargową wg. powyżej wskazanych kryteriów.
  2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
  3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania dodatkowych kosztów na Zamawiającego, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny dodatkowe koszty, które musiałby ponieść.
  ROZDZIAŁ XIV.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej. ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
  1. Wykonawca w ofercie podaje jedną zbiorczą cenę ryczałtową za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie.
  2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty, w tym podatek VAT.
  4. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena oferty powinna zostać podana w złotych polskich liczbowo oraz słownie.
  5. Cenę oferty należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi.
  6. Wszystkie ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym są ustalone na okres ważności umowy, nie będą podlegały zmianom i będą obowiązywać dla zamówienia podstawowego.
  7. Zamawiający dokona w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:
  • widoczna mylna pisownia wyrazu,
  • ewentualny błąd gramatyczny,
  • niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
  • rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
  1. Zamawiający w obliczeniach zawartych w ofercie dokona poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. W celu ustalenia prawidłowego wyniku działań matematycznych, za poprawne Zamawiający uzna ceny jednostkowe netto wskazane w ofercie, które posłużą do dalszych obliczeń. Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.
  2. Zamawiający w ofercie dokona poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zaproszeniem, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, o czym powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o  której mowa w ust. 10.
  ROZDZIAŁ XVI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  1. Zamawiający – w toku badania i oceny ofert – może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
  3. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie pisemnej umowy.
  4. W celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.
  5. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną ze wskazaniem na konkretną datę zawarcia umowy.
  6. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na przedmiotowe zaproszenie.
  7. Decyzje Zamawiającego są ostateczne. W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki odwoławcze.
  8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
  ROZDZIAŁ XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
  1. jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  2. jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  3. jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  4. jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  5. bez podania przyczyn.
  ROZDZIAŁ XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIA ZAMÓWIENANIA PUBLICZNEGO.
  1. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe osób fizycznych uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
  2. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminie Przecław jest Gmina Przecław, w którego imieniu działa Burmistrz Przecławia ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.
  • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przecław: nr telefonu 17 2276710, e-mail: ddarlak@przeclaw.org.
  • Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
   2. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej,
   3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Przecław przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Przecław.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zakończenia realizacji umowy.
  • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) po upływie 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zakończenia realizacji umowy,
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
  • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Przecław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest niezbędny w związku z udziałem Pani/Pana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
  • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, stosownie do art. 22 „RODO”.
  1. Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z „RODO” względem osób fizycznych, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu, i których dane pośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymieniony obowiązek informacyjny, wobec osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia (treść zamieszczona we wzorze Formularza ofertowego –załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
  ROZDZIAŁ XIX. ZAŁĄCZNIKI Załączniki do zapytania cenowego:
  1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1,
  1. Wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych– Załącznik Nr 2,

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 30
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:51 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:51 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra