Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 2 – 2019 r


  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 2 – 2019 r Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

  ilość wyświetleń: 1130
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:02 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:02 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra