Imieniny: Filipiny, Eustachego, Euzebii

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kiełkowie

Ogłoszenie nr 541104-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KIEŁKOWIE: Zakup średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DostawyCzytaj więcej…Budowa toru rowerowego typu pumptrack – bieżni do rekreacji oraz elementów małej architektury w Przecławiu

Ogłoszenie nr 539921-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

Gmina Przecław: Budowa toru rowerowego typu pumptrack – bieżni do rekreacji oraz elementów
małej architektury w Przecławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Czytaj więcej…Przetarg Remont drogi w Tuszymie i Białym Borze

Ogłoszenie nr 533725-N-2020 z dnia 2020-04-23 r.

Gmina Przecław: Remont drogi gminnej Nr 103506R w km lokalnych 0+030 do 0+837 i 0+844 do
1+128 w miejscowości Tuszyma i Biały Bór oraz drogi gminnej Nr 103505R w km lokalnych 2+186,00
do 2+458,00 w miejscowości Biały BórCzytaj więcej…Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej

W związku z trwającym stanem epidemii dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej zostaje wstrzymany do odwołania. Kontakt telefoniczny pod nr 660595838  lub e-mailowo  mskowronska@przeclaw.org.

Biuro Rady Miejskiej w PrzecławiuInformacja Przewodniczącej Rady Miejskiej

W związku z obowiązkami służbowymi (sesja Rady Miasta w Mielcu) w dniu 12.03.2020 (tj. drugi czwartek miesiąca)  nie będę pełnić dyżuru  w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznie pod nr 660595838  lub

e-mailowo  mskowronska@przeclaw.org.

Istnienie możliwość umówienia się na spotkanie indywidualnie.  

Z poważaniem:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przecławiu
Monika Skowrońska – ZiomekNABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI ASYSTENTA RODZINY W GMINIE PRZECŁAW

Przecław, 27.02.2020 r.

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJW PRZECŁAWIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI

 ASYSTENTA RODZINY W GMINIE PRZECŁAW

W WYMIARZE 1/1 ETATUCzytaj więcej…Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu oraz Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul. Rynek 8

Ogłoszenie nr 508562-N-2020 z dnia 2020-02-03 r.

Gmina Przecław: Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku
oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu oraz Przebudowa
II piętra budynku komunalnego przy ul. Rynek 8
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlaneCzytaj więcej…Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2020 roku zadań publicznych

Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Burmistrz Przecławia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2020 roku zadań publicznych, realizowanym w trybie ww. ustawy.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
  3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić tylko 1 kandydata.

Czytaj więcej…Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków

Ogłoszenie nr 638966-N-2019 z dnia 2019-12-30 r.

Gmina Przecław: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków: Szkoły
Podstawowej w Przecławiu ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu w
2020 rokuCzytaj więcej…Ogłoszenie w sprawie pracy na stanowisku gońca

Urząd Miejski w Przecławiu pilnie poszukuje osoby odpowiedzialnej do pracy na stanowisku gońca (teren: Przecław, Podole, Błonie, Kiełków, Łączki Brzeskie, Wylów, Zaborcze). Wymagane prawo jazdy kat. B oraz mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Informacje w sprawie pracy udzielane są w godzinach pracy urzędu pod nr tel. 17 227 67 39, 17 227 67 40   lub w kadrach – pokój 20. Nabór potrwa do 09.12.2019r.