Imieniny: Ignacego, Lubomira, Heleny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 2 – 2019 r

Udostępnij artykuł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 2
– 2019 r

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Budowa oświetlenia ulicznego ne terenie Gminy Przeclaw cz.2 2019 18 października 2019 13:18 1570
2 pdf Zawiadominie o uniewaznieniu postepowania Budowa oświetlenia ulicznego ne terenie Gminy Przeclaw cz.2 2019 18 października 2019 12:28 1508
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Budowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław – cz. 2 – 2019 r 17 października 2019 13:46 1592
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 14.10.2019 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 2 – 2019 r 15 października 2019 08:53 1537
5 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 14.10.2019 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 2 – 2019 r 14 października 2019 07:49 1569
6 pdf Ogloszenie Budowa oświetlenia ulicznego ne terenie Gminy Przeclaw cz.2 2019 1 października 2019 12:58 1517
7 pdf SIWZ Budowa oświetlenia ulicznego ne terenie Gminy Przeclaw cz.2 2019 1 października 2019 13:14 1618
8 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 1 października 2019 12:58 1724
9 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potw ze wykonawca nie podlega wykluczeniu i spelnia warunki udzialu 1 października 2019 12:58 1825
10 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 1 października 2019 12:58 1686
11 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 1 października 2019 12:58 1767
12 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 1 października 2019 12:58 1554
13 doc Zalacznik Nr 6 Wzor umowy 1 października 2019 12:58 1667
14 doc Zalacznik Nr 7A Program funkcjonalno uzytkowy cz. II 2019r 1 października 2019 12:58 1724
15 rar Zalacznik Nr 7B Mapka sytuacyjna z lokalizacja slupow 1 października 2019 12:58 1674