- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 2 – 2019 r

Udostępnij artykuł
[1]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 2
– 2019 r

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Budowa oświetlenia ulicznego ne terenie Gminy Przeclaw cz.2 2019 [2] 18 października 2019 13:18 1688
2 pdf Zawiadominie o uniewaznieniu postepowania Budowa oświetlenia ulicznego ne terenie Gminy Przeclaw cz.2 2019 [3] 18 października 2019 12:28 1635
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Budowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław – cz. 2 – 2019 r [4] 17 października 2019 13:46 1709
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 14.10.2019 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 2 – 2019 r [5] 15 października 2019 08:53 1651
5 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 14.10.2019 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 2 – 2019 r [6] 14 października 2019 07:49 1688
6 pdf Ogloszenie Budowa oświetlenia ulicznego ne terenie Gminy Przeclaw cz.2 2019 [7] 1 października 2019 12:58 1632
7 pdf SIWZ Budowa oświetlenia ulicznego ne terenie Gminy Przeclaw cz.2 2019 [8] 1 października 2019 13:14 1741
8 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [9] 1 października 2019 12:58 1856
9 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potw ze wykonawca nie podlega wykluczeniu i spelnia warunki udzialu [10] 1 października 2019 12:58 1948
10 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej [11] 1 października 2019 12:58 1822
11 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych [12] 1 października 2019 12:58 1891
12 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia [13] 1 października 2019 12:58 1693
13 doc Zalacznik Nr 6 Wzor umowy [14] 1 października 2019 12:58 1793
14 doc Zalacznik Nr 7A Program funkcjonalno uzytkowy cz. II 2019r [15] 1 października 2019 12:58 1846
15 rar Zalacznik Nr 7B Mapka sytuacyjna z lokalizacja slupow [16] 1 października 2019 12:58 1800