Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Przetarg Przebudowa drog gminnych na terenie gminy Przecław w 2020 roku

Ogłoszenie nr 585901-N-2020 z dnia 2020-09-16 r.

Gmina Przecław: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejCzytaj więcej…Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 kW

Ogłoszenie nr 565121-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Gmina Przecław: Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem
wolnostojącym o poj. 150m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji
podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do
50 kW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlaneCzytaj więcej…Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kiełkowie

Ogłoszenie nr 541104-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KIEŁKOWIE: Zakup średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DostawyCzytaj więcej…Budowa toru rowerowego typu pumptrack – bieżni do rekreacji oraz elementów małej architektury w Przecławiu

Ogłoszenie nr 539921-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

Gmina Przecław: Budowa toru rowerowego typu pumptrack – bieżni do rekreacji oraz elementów
małej architektury w Przecławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Czytaj więcej…Przetarg Remont drogi w Tuszymie i Białym Borze

Ogłoszenie nr 533725-N-2020 z dnia 2020-04-23 r.

Gmina Przecław: Remont drogi gminnej Nr 103506R w km lokalnych 0+030 do 0+837 i 0+844 do
1+128 w miejscowości Tuszyma i Biały Bór oraz drogi gminnej Nr 103505R w km lokalnych 2+186,00
do 2+458,00 w miejscowości Biały BórCzytaj więcej…