Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Catering dla uczestników w szkoleń na potrzeby projektu e-misja

Udostępnij artykuł

Tryb zamówienia: zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej PZP.

Nazwa zadania:

Catering dla uczestnikó1)w szkoleń na potrzeby projektu e-misja – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działania 3.1: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław”.

Znak sprawy: UIOŚiGG.271.13.2019

Przecław 15.03.2019r.