Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Informacja o wynikach naboru

Udostępnij artykuł

      Załącznik Nr 9
do Regulaminu naboru

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

  1. Określenie stanowiska urzędniczego* : dyrektor 
  2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:

 Wydział Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

  1. w jednostce organizacyjnej Gminy, na stanowisku:

…………………………….…nie dotyczy……………………………………………

  1. Informacja*:

– Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano

             Grzegorza Skrzypka, zam. w Przecławiu

                     (imię i nazwisko)

– Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano
żadnej osoby.*

III. Uzasadnienie:

         Pan Grzegorz Skrzypek  posiada wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż.), doświadczenie zawodowe i kwalifikacje odpowiadające nazwie wydziału, o którego  kierowanie się ubiegał, oraz inne przydatne w codziennej pracy uprawnienia, a ponadto  spełnił wszystkie dodatkowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wykazał się szeroką wiedzą merytoryczną z zakresu znajomości określonych przepisów prawa,  jak i wiedzą praktyczną
w zakresie odpowiadającym wymaganiom stanowiska o jakie się ubiegał, co udowodnił fachowym podejściem do zagadnień problemowych. Oprócz tego, zaprezentowana przez kandydata wizja oraz kierunek rozwoju Gminy Przecław dobrze rokuje na przyszłość.
Biorąc to wszystko pod uwagę, powierzenie P. G. Skrzypkowi stanowiska dyrektora WUIOŚiGG gwarantuje jego prawidłowe funkcjonowanie.
 

  1. Informację przekazał:

 

Przecław, dnia 26.03.2019 r.  Beata Augustyn (Sekretarz Komisji)     …………………………………

(miejscowość, data)                              (imię nazwisko osoby upoważnionej)             (podpis osoby upoważnionej)

 

Uwaga:
*
wybrać właściwe