Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Informacja o wynikach naboru

Udostępnij artykuł

      Załącznik Nr 9
do Regulaminu naboru

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

  1. Określenie stanowiska urzędniczego* :
  2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:

do spraw obsługi rady i jednostek pomocniczych oraz spraw organizacyjno-administracyjnych urzędu

  1. w jednostce organizacyjnej Gminy, na stanowisku:

…………………………….…nie dotyczy……………………………………………

 

  1. Informacja*:

 

– Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano

             Krzysztofa Olszewskiego, zam. w Podolu

                     (imię i nazwisko)

 

– Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano
żadnej osoby.*

III. Uzasadnienie:

         Pan Krzysztof Olszewski posiada odpowiednie wykształcenie (wyższe – mgr) i doświadczenie zawodowe oraz spełnia dodatkowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wykazał się wiedzą merytoryczną z zakresu znajomości określonych przepisów, znajomością procedur i zasad  funkcjonowania Rady Miejskiej jak i jednostek pomocniczych gminy. Posiada wiedzę praktyczną w zakresie odpowiadającym wymaganiom stanowiska o jakie się ubiegał, co gwarantuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku o jakie aplikował.

  1. Informację przekazał:

Przecław, dnia 26.03.2019 r.  Beata Augustyn (Sekretarz Komisji)     …………………………………

(miejscowość, data)                              (imię nazwisko osoby upoważnionej)             (podpis osoby upoważnionej)

 

Uwaga:
*
wybrać właściwe