Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław

Udostępnij artykuł

Burmistrz Przecławia podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław, które odbyły się w dniu 17 listopada 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, sala narad.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, ze zm.), Burmistrz Przecławia informuje, że dnia 17 listopada 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, sala narad, odbył się :

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 68 Rzemień, gm. Przecław, składającej się z działki 576/13, o powierzchni 0,1497 ha, stanowiącej działkę niezabudowaną, objętą księgą wieczystą nr TB1M/00078755/9.

Cena wywoławcza nieruchomości  – 74.850,00 zł /netto/

najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu –  75.599,00 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Maria Walczak i Mirosław Walczak

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 68 Rzemień, gm. Przecław, składającej się z działki 576/15, o powierzchni 0,1554 ha, stanowiącej działkę niezabudowaną, objętą księgą wieczystą nr TB1M/00078755/9.

Cena wywoławcza nieruchomości  – 77.700,00 zł /netto/

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na fakt, że żaden z uczestników nie  zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 68 Rzemień, gm. Przecław, składającej się z działki 576/17, o powierzchni 0,1613 ha, stanowiącej działkę niezabudowaną, objętą księgą wieczystą nr TB1M/00078755/9.

Cena wywoławcza nieruchomości  – 80.650,00 zł /netto/

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  0

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym – brak osób przystępujących do przetargu.

 

Załączniki