Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Przecławiu.

Udostępnij artykuł

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przecławiu informuje, iż zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy Przecław  mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie gminy znajduje się w BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod linkiem: https://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/raporty-burmistrza-przeclawia-o-stanie-gminy-przeclaw/