Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Udostępnij artykuł

Załącznik Nr 9

do Regulaminu naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

  1. Określenie stanowiska urzędniczego* :
  2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:

………….. Inspektor Ochrony Danych Osobowych……………………………………………….

  1. w jednostce organizacyjnej Gminy, na stanowisku: nie dotyczy.
  2. Informacja*:
  • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano

             Sabina Piecuch  zam.  w Rzemieniu.

(imię i nazwisko)

  • Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnej osoby.*
  • Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne, w tym wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień przypisanych do stanowiska oraz udowodniła swoją praktyczną wiedzę w tym zakresie.
  1. Informację przekazał:

Przecław, dnia 30.01.2019 r.

                        Beata Augustyn (Sekretarz Komisji)        ……………………………….

                                   (imię nazwisko osoby upoważnionej)                          (podpis osoby upoważnionej)

Uwaga:

* wybrać właściwe