Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Zarządzenie WEWNĘTRZNE Nr 103/2023
Burmistrza Przecławia

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) i art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Przecław, Burmistrz Przecławia zarządza, co następuje:

1. Ogłosić konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

2.  Powołać Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru oraz postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju, w osobach:

  1. Grzegorz Skrzypek – przewodniczący komisji
  2. Beata Augustyn – sekretarz komisji
  3. Janusz Krakowski – członek komisji

3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu
o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania konkursowego.

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogłoszenie o naborze do WIiR 26 maja 2023 12:53 11