- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Konkurs ofert 2021

Udostępnij artykuł
[1]

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie:

  1. a) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  2. b) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
  3. c) Upowszechniania kultury fizycznej
  4. d) Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

Oferty należy składać do dnia 18 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7 do godz. 14.30

Załączniki