- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Nabór na stanowisko Młodszego Instruktora w DK

Udostępnij artykuł
[1]

DYREKTOR Domu Kultury w Przecławiu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Dom Kultury w Przecławiu

Ul. Zielona 52

39-320 Przecław

Tel. 17 227 63 65

Miejsce pracy:

Świetlica wiejska  Domu Kultury w Białym Borze (budynek  komunalny wielofunkcyjny, siedziba OSP Biały Bór), Świetlica wiejska Domu Kultury w Tuszymie (budynek komunalny w którym mieści się przedszkole w Tuszymie)

Wymiar czasu pracy:

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagania konieczne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres głównych zadań:

Wymagane dokumenty:

CV oraz klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją, następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy Instruktor, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /RODO”,  potwierdzone własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:           

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Dom Kultury w Przecławiu, ul. Zielona 52, 39- 320 Przecław.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panią Sabiną Piecuch pod adresem e-mail: spiecuch@przeclaw.org
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody ( art. 6 ust 1 ww. Rozporządzenia).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Młodszego Instruktora, do czasu wyłonienia kandydata ewentualnie do czasu zawarcia umowy o pracę z wyłoniona osobą lub do czasu zwrotu dokumentów po przeprowadzonym naborze.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  a  także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
 4. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do pracy można odebrać osobiście w Domu Kultury
  w Przecławiu terminie 31 stycznia 2019 r. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną odesłane aplikantowi lub komisyjnie zniszczone.

Elżbieta Augustyn – Gruszka

Dyrektor DK w Przecławiu

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 doc Kwestionariusz kandydata do pracy DK [2] 11 grudnia 2018 12:39 360
2 doc Ogłoszenie praca tuszyma, biały bór [3] 11 grudnia 2018 12:39 352
3 doc Oświadczenie - praca DK [4] 11 grudnia 2018 12:39 390