- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2020r.

Udostępnij artykuł
[1]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2020r”

(Numer sprawy: IR.271.53.2019)

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych [2] 4 listopada 2019 15:40 469
2 pdf Zawiadominie o wyniku postepowania Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych [3] 4 listopada 2019 15:36 436
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych [4] 31 października 2019 14:31 491
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 24.10.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych [5] 24 października 2019 09:32 404
5 doc Zalacznik-Nr-1-Formularz-ofertowy-po poprawkach 2 [6] 24 października 2019 20:01 384
6 pdf InstrukcjaUzytkownikaSystemu_MiniPortal_ePUAP [7] 27 września 2019 11:16 424
7 pdf Ogloszenie o zamowieniu Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych [8] 27 września 2019 11:16 486
8 pdf SIWZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych [9] 27 września 2019 11:16 513
9 xml Zalacznik Nr 2a JEDZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych [10] 27 września 2019 11:35 383
10 asc KluczPub_Oferta_PostepowanieID_78bef701-6d29-4ce5-829d-f962ae933201 [11] 27 września 2019 11:32 350
11 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [12] 27 września 2019 11:16 403
12 pdf Zalacznik Nr 2 JEDZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych [13] 27 września 2019 11:16 467
13 txt Zalacznik Nr 2b JEDZ README [14] 27 września 2019 11:16 371
14 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej [15] 27 września 2019 11:16 369
15 doc Zalacznik Nr 4 Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ [16] 27 września 2019 11:16 358
16 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych usług [17] 27 września 2019 11:16 364
17 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz narzędzi wyposażenia i urządzeń technicznych [18] 27 września 2019 11:16 361
18 doc Zalacznik Nr 7 Oswiadczenie o posiadaniu bazy magazynowo transportowej [19] 27 września 2019 11:16 374
19 doc Zalacznik Nr 8 Minimalne wymagania odnosnie PSZOK [20] 27 września 2019 11:16 336
20 doc Zalacznik Nr 9 Wzór umowy [21] 27 września 2019 11:16 420