Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Dz.U./S S216
08/11/2019
530241-2019-PL

Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

Polska-Przecław: Usuwanie i obróbka odpadów
2019/S 216-530241
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych ... 3 stycznia 2020 11:47 428
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Odbieranie i zagospodarowanie odpado komunalnych BIP 19 grudnia 2019 15:16 411
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych przetarg powtórzony 12 grudnia 2019 13:22 405
4 pdf InstrukcjaUzytkownikaSystemu_MiniPortal_ePUAP 8 listopada 2019 12:07 402
5 asc KluczPub_Oferta_PostepowanieID_425d27d5-927d-4b44-85b1-6513891637cc 8 listopada 2019 12:07 356
6 pdf Ogloszenie o zamowieniu Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych powtorzony 8 listopada 2019 12:07 456
7 pdf SIWZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych przetarg powtorzony 8 listopada 2019 12:07 486
8 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 8 listopada 2019 12:07 355
9 pdf Zalacznik Nr 2 JEDZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych przetarg powtorzony 8 listopada 2019 12:07 424
10 xml Zalacznik Nr 2a JEDZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych przetarg powtorzony 8 listopada 2019 12:07 411
11 txt Zalacznik Nr 2b JEDZ README 8 listopada 2019 12:07 382
12 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 8 listopada 2019 12:07 379
13 doc Zalacznik Nr 4 Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ 8 listopada 2019 12:07 371
14 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych usług 8 listopada 2019 12:07 396
15 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz narzędzi wyposażenia i urządzeń technicznych 8 listopada 2019 12:07 357
16 doc Zalacznik Nr 7 Oswiadczenie o posiadaniu bazy magazynowo transportowej 8 listopada 2019 12:07 360
17 doc Zalacznik Nr 8 Minimalne wymagania odnosnie PSZOK 8 listopada 2019 12:07 347
18 doc Zalacznik Nr 9 Wzór umowy 8 listopada 2019 12:07 395