- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2020 r. – przetarg powtórzony

Udostępnij artykuł
[1]

Dz.U./S S216
08/11/2019
530241-2019-PL

Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

Polska-Przecław: Usuwanie i obróbka odpadów
2019/S 216-530241
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych ... [2] 3 stycznia 2020 11:47 527
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Odbieranie i zagospodarowanie odpado komunalnych BIP [3] 19 grudnia 2019 15:16 519
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych przetarg powtórzony [4] 12 grudnia 2019 13:22 503
4 pdf InstrukcjaUzytkownikaSystemu_MiniPortal_ePUAP [5] 8 listopada 2019 12:07 504
5 asc KluczPub_Oferta_PostepowanieID_425d27d5-927d-4b44-85b1-6513891637cc [6] 8 listopada 2019 12:07 457
6 pdf Ogloszenie o zamowieniu Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych powtorzony [7] 8 listopada 2019 12:07 554
7 pdf SIWZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych przetarg powtorzony [8] 8 listopada 2019 12:07 599
8 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [9] 8 listopada 2019 12:07 450
9 pdf Zalacznik Nr 2 JEDZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych przetarg powtorzony [10] 8 listopada 2019 12:07 523
10 xml Zalacznik Nr 2a JEDZ Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych przetarg powtorzony [11] 8 listopada 2019 12:07 511
11 txt Zalacznik Nr 2b JEDZ README [12] 8 listopada 2019 12:07 473
12 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej [13] 8 listopada 2019 12:07 490
13 doc Zalacznik Nr 4 Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ [14] 8 listopada 2019 12:07 471
14 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych usług [15] 8 listopada 2019 12:07 498
15 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz narzędzi wyposażenia i urządzeń technicznych [16] 8 listopada 2019 12:07 459
16 doc Zalacznik Nr 7 Oswiadczenie o posiadaniu bazy magazynowo transportowej [17] 8 listopada 2019 12:07 463
17 doc Zalacznik Nr 8 Minimalne wymagania odnosnie PSZOK [18] 8 listopada 2019 12:07 438
18 doc Zalacznik Nr 9 Wzór umowy [19] 8 listopada 2019 12:07 482