- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Ogłoszenie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz.3 2019

Udostępnij artykuł
[1]

Ogłoszenie nr 612625-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.

Gmina Przecław: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 3 – 2019 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Załączniki