- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu oraz Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul. Rynek 8

Udostępnij artykuł
[1]

Ogłoszenie nr 508562-N-2020 z dnia 2020-02-03 r.

Gmina Przecław: Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku
oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu oraz Przebudowa
II piętra budynku komunalnego przy ul. Rynek 8
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Przebudowa budynku szkoły [2] 1 kwietnia 2020 10:08 948
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Przebudowa budynku szkoły na zlobek oraz Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul Rynek 8 [3] 12 marca 2020 22:20 989
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Przebudowa budynku szkoły [4] 26 lutego 2020 15:06 1096
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 21.02.2020r. [5] 21 lutego 2020 12:21 1022
5 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 20.02.2020 [6] 20 lutego 2020 08:11 1053
6 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 14.02.2020 [7] 14 lutego 2020 13:33 1105
7 pdf Ogloszenie Przebudowa budynku szkoły na zlobek oraz Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul Rynek 8 [8] 3 lutego 2020 15:47 1025
8 pdf SIWZ Przebudowa budynku szkoły na zlobek oraz Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul Rynek 8 [9] 3 lutego 2020 15:47 1029
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [10] 3 lutego 2020 15:47 905
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu [11] 3 lutego 2020 15:47 961
11 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania [12] 3 lutego 2020 15:47 928
12 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej [13] 3 lutego 2020 15:47 927
13 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych [14] 3 lutego 2020 15:47 890
14 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia [15] 3 lutego 2020 15:47 913
15 doc Zalacznik Nr 7 Umowa Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek ..... [16] 3 lutego 2020 15:47 862
16 rar Zalacznik Nr 8A Projekt Przebudowa budynku szkoly [17] 3 lutego 2020 15:49 1182
17 rar Zalacznik Nr 8B STWiORB [18] 3 lutego 2020 15:49 953
18 rar Zalacznik Nr 8C Przedmiar zakres nr 1 Przebudowa budynku szkoły [19] 3 lutego 2020 15:49 1094
19 rar Zalacznik Nr 8D Przedmiar zakres nr 2 Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul Rynek 8 [20] 3 lutego 2020 15:50 1050