Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 616042-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.

Gmina Przecław: Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z
budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Budowa kanalizacji tlocznej Tuszyma Blonie wraz z budowa kanalizacji w Tuszymie - Etap 1 13 grudnia 2019 14:18 2796
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Budowa kanalizacji tlocznej Tuszyma Blonie wraz z budowa kanalizacji w Tuszymie - Etap 1 27 listopada 2019 13:46 2832
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Budowa kanalizacji tlocznej Tuszyma Blonie wraz z budowa kanalizacji w Tuszymie - Etap 1 14 listopada 2019 14:06 2974
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 08.11.2019 Budowa kanalizacji tlocznej Tuszyma Blonie wraz z budowa kanalizacji w Tuszymie - Etap 1 8 listopada 2019 14:29 2865
5 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 07.11.2019 Budowa kanalizacji tlocznej Tuszyma Blonie wraz z budowa kanalizacji w Tuszymie - Etap 1 7 listopada 2019 14:06 2840
6 pdf Ogloszenie Budowa kanalizacji tlocznej Tuszyma Blonie wraz z budowa kanalizacji w Tuszymie - Etap 1 29 października 2019 12:53 2881
7 pdf SIWZ Budowa kanalizacji tlocznej Tuszyma Blonie wraz z budowa kanalizacji w Tuszymie - Etap 1 29 października 2019 12:53 2942
8 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 29 października 2019 12:53 2787
9 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 29 października 2019 12:53 2662
10 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 29 października 2019 12:53 2635
11 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 29 października 2019 12:53 2770
12 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych 29 października 2019 12:53 2732
13 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 29 października 2019 12:53 2824
14 doc Zalacznik Nr 7 Wzor umowy 29 października 2019 12:53 2787
15 rar Zalacznik Nr 8A Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie 29 października 2019 12:54 2799
16 rar Zalacznik Nr 8B Budowa kanalizacji w m_Tuszyma PZT 29 października 2019 12:57 2784
17 rar Zalacznik Nr 8D Projekt zasilania energetycznego przepompowni ZUDP 29 października 2019 12:54 2731
18 rar Zalacznik Nr 8C Budowa kanalizacji w m_Tuszyma projekt arch - bud 29 października 2019 12:57 2880
19 rar Zalacznik Nr 8E Projekt zasilania energetycznego przepompowni P1' PGE 29 października 2019 12:54 2732
20 pdf Zalacznik Nr 8F Przedmiar robot Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie - przebicie pod Wisloka 29 października 2019 12:54 2800
21 pdf Zalacznik Nr 8G Przedmiar robot Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma – ETAP 1 29 października 2019 12:54 2661
22 pdf Zalacznik Nr 8H STWIOR Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie - przebicie pod Wisloka 29 października 2019 12:54 2758
23 doc Załącznik nr 8I Wyposazenie przepompowni sciekow 29 października 2019 12:54 2695