- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I), łączącej drogę gminną 103500R Rzemień – Ośrodek Wypoczynkowy z drogą powiatową 1172R wraz z przebudową istniejącej infrastruktury”

Udostępnij artykuł
[1]

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego [2] 28 czerwca 2021 13:49 51
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [3] 24 czerwca 2021 12:14 56
3 pdf Informacja z otwarcia ofert [4] 11 czerwca 2021 13:21 87
4 doc Zapytanie ofertowe [5] 27 maja 2021 10:29 100
5 doc Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy [6] 27 maja 2021 10:29 85
6 doc Załącznik Nr 2A Opis projektowanej drogi [7] 27 maja 2021 10:29 106
7 pdf Załącznik Nr 2B - Orientacja [8] 27 maja 2021 10:29 112
8 doc Załącznik Nr 3 Oświadczenie [9] 27 maja 2021 10:29 96
9 doc Załącznik Nr 4 Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnien [10] 27 maja 2021 10:29 85
10 doc Załącznik Nr 4 Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnien — zamienny [11] 10 czerwca 2021 13:09 58
11 doc Załącznik Nr 5 Wzór umowy [12] 27 maja 2021 10:29 89