- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych decyzji dla zadania pn._ „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km od 0+030 do km 0

Udostępnij artykuł
[1]

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [2] 2 lipca 2020 15:14 376
2 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert [3] 1 lipca 2020 15:19 335
3 doc Zapytanie ofertowe [4] 22 czerwca 2020 15:56 393
4 doc Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy [5] 22 czerwca 2020 15:56 396
5 doc Załącznik Nr 2 Oświadczenie [6] 22 czerwca 2020 15:56 382
6 doc Załącznik Nr 3 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia [7] 22 czerwca 2020 15:56 395
7 doc Załącznik Nr 4 Wykaz wykonanych usług [8] 22 czerwca 2020 15:56 372
8 doc Załącznik Nr 5 Wzór umowy [9] 22 czerwca 2020 15:56 393
9 pdf Załącznik Nr 6 Wytyczne do projektowania i budowy chodnika [10] 22 czerwca 2020 15:56 408
10 doc Załącznik nr 7 Protokół zdawczo - odbiorczy dokumentacji technicznej [11] 22 czerwca 2020 15:56 412
11 doc Załącznik Nr 8 Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych [12] 22 czerwca 2020 15:56 400
12 jpg Załącznik Nr 9 Mapa poglądowa chodnik przy drodze wojewódzkiej [13] 22 czerwca 2020 15:56 374