Imieniny: Agaty, Adelajdy

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Konkurs ofert 2018

Udostępnij artykuł
Przecław, 26.04.2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych

Zarządzenie rozstrzygnięcie konkursu 2018

ZAKTUALIZOWANY OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ, HARMONOGRAM I KALKULACJA KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


 

Burmistrz Przecławia

 ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych z zakresu:

Ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działalności na rzecz organizacji pozarządowych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej.

Pliki do pobrania:

Opis faktur
Rozliczenie społecznej pracy
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Oferta instrukcja wypełniania
Oferta wzór
Wzór sprawozdania
Program współpracy na 2018
Zarządzenie Komisja Konkursowa
Zarządzenie ogłoszenie