Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Małe granty

Udostępnij artykuł

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy poniższą ofertę:

Tytuł zadania publicznego: „Letnia Akademia Umiejętności”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Przecławiu, KRS 0000827085

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do:

Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, e-mail: urzadmiejski@przeclaw.org w terminie do 9 lipca 2020 roku.


Zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.  zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.