OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2024 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH


  Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie:

  a) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  b) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

  c) Upowszechniania kultury fizycznej

  d) Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

  Oferty należy składać do dnia 10 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7 w godzinach pracy Urzędu.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 108
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2024-05-16 14:12:19 Monika Knot-Krawczyk
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-05-16 14:12:19 przez Monika Knot-Krawczyk
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra