Imieniny: Doroty, Bogdana, Pawla

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki – powtórzony

Udostępnij artykuł

Polska-Przecław: Pompy grzewcze
2018/S 090-202291
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiającaCzytaj więcej…Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Udostępnij artykuł

Przecław, 10 maja 2018 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowany kierunek wykształcenia to: prawo, administracja, bezpieczeństwo, informatyka
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat. B.

Czytaj więcej…Budowa oświetlenia ulicznego – cz. 2

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 550660-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Gmina Przecław: Budowa oświetlenia ulicznego – cz. 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
NieCzytaj więcej…Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na działkach w miejscowości Łączki Brzeskie cz.1-powtórzony

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 547816-N-2018 z dnia 2018-04-19 r.

Gmina Przecław: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na
działkach nr ew. 1577,1578/1,1578/2, 2233 w miejscowości Łączki Brzeskie cz.l
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejCzytaj więcej…Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na działkach nr ew. 1577, 1578/1, 1578/2, 2233 w miejscowości Łączki Brzeskie cz.1

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły o nowe klasy lekcyjne na
działkach nr ew. 1577, 1578/1, 1578/2, 2233 w miejscowości Łączki Brzeskie cz.1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Czytaj więcej…Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 • Nazwa i adresy

Gmina Przecław ul. Kilińskiego 7 Przecław 39-320 Polska

Osoba do kontaktów: Dawid Pas, Dorota Strzelczyk

Tel.: +48 175813119Czytaj więcej…Budowa, przebudowa dróg gminnych

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Budowa, przebudowa dróg gminnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejCzytaj więcej…Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Przecław 2018

Udostępnij artykuł
LP. SOŁECTWO MIEJSCE TERMIN
1 BŁONIE STADION PRZECŁAW 3 MARCA, GODZ. 18.00 – SOBOTA
2 KIEŁKÓW DOM KULTURY 4 MARCA, GODZ. 17.00 – NIEDZIELA
3 PODOLE DOM LUDOWY 10 MARCA, GODZ. 18.00 – SOBOTA
4 ŁĄCZKI BRZESKIE DOM STRAŻAKA 11 MARCA, GODZ. 13.00 – NIEDZIELA
5 WYLÓW DOM KULTURY 17 MARCA, GODZ. 17.00 – SOBOTA
6 ZABORCZE SZKOŁA 11 MARCA, GODZ. 17.00 – NIEDZIELA
7 RZEMIEŃ SZKOŁA PODSTAWOWA 24 MARCA, GODZ. 16.00 – SOBOTA
8 DOBRYNIN DOM STRAŻAKA 24 MARCA, GODZ. 18.00 – SOBOTA
9 BIAŁY BÓR DOM KULTURY 25 MARCA, GODZ. 16.00 – NIEDZIELA
10 TUSZYMA SZKOŁA PODSTAWOWA 25 MARCA, GODZ. 18.00 – NIEDZIELA
11 PRZECŁAW MCK PRZECŁAW 18 MARCA, GODZ. 17.00 – NIEDZIELA


Specjalne dyżury w urzędach skarbowych JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Udostępnij artykuł
 • Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia pomoc dla przedsiębiorców, którzy do 26 lutego 2018 r. składają pierwszy JPK_VAT za styczeń br.
 • Od 14 do 23 lutego wyznaczeni pracownicy urzędów skarbowych woj. podkarpackiego będą wyjaśniać, jak tworzyć JPK_VAT i korzystać z aplikacji e-mikrofirma.
 • Dodatkowo w soboty 17 i 24 lutego w godz. 9:00-13:00 – dyżury w urzędach skarbowych woj. podkarpackiego.

Czytaj więcej…Informacje na Biuletynie Informacji Publicznej

Udostępnij artykuł

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu na etapie aktualizacji od 1 stycznia 2018 roku.

Załączniki