Imieniny: Doroty, Bogdana, Pawla

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00284078/01 z dnia 2022-07-29


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej…Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 843, 842 w miejscowości Błonie

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00278021/01 z dnia 2022-07-26


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 843, 842 w miejscowości Błonie


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej…Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – postępowanie powtórzone

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i

elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – postępowanie powtórzone

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

 1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2 ) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Przecław

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320

1.5.4.) Województwo: podkarpackieCzytaj więcej…Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Udostępnij artykuł

Polska-Przecław: Usługi udzielania kredytu 2022/S 136-389509


Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)  Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina PrzecławCzytaj więcej…Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Przecław w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00231981/01 z dnia 2022-06-30


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Przecław w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCYCzytaj więcej…Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – zakup laptopów wraz z oprogramowaniem

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00204148 z dnia 2022-06-10


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – zakup laptopów wraz z oprogramowaniem


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCYCzytaj więcej…Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00190677/01 z dnia 2022-06-02


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i
elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej…Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tuszyma

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00120876/01 z dnia 2022-04-13


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tuszyma


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Czytaj więcej…Przebudowa drogi gminnej nr 103500R wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Rzemień w km 0+003,85 do km 0+191,40 oraz km 0+223,00 do km 0+843,00

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00098710/01 z dnia 2022-03-25


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 103500R wraz z infrastrukturą
techniczną w miejscowości Rzemień w km 0+003,85 do km 0+191,40 oraz km 0+223,00 do km 0+843,00

Czytaj więcej…Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Przecławiu o planowanych dyżurach

Udostępnij artykuł

W związku ze znoszeniem obostrzeń epidemicznych, wracają dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej w Przecławiu.

W najbliższych 4 miesiącach Przewodnicząca będzie dostępna dla mieszkańców w każdy 2-gi  czwartek miesiąca – tj.  10 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 8 czerwca  w godzinach od 13:00.

Biuro Rady