Imieniny: Doroty, Bogdana, Pawla

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przecław

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00061580 z dnia 2022-02-18


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY PRZECŁAW


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927

Czytaj więcej…Ubezpieczenie komunikacyjne dla Gminy Przecław

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00037988/01 z dnia 2022-01-27


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie komunikacyjne dla Gminy PrzecławCzytaj więcej…Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków: Szkoły Podstawowej w Przecławiu ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu w 2022 roku

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00309077/01 z dnia 2021-12-10


Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków: Szkoły Podstawowej w
Przecławiu ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu w 2022 roku


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego

Czytaj więcej…Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2022r.

Udostępnij artykuł

Dz.U./S S211
29/10/2021
554028-2021-PL


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554028-2021:TEXT:PL:HTML
Polska-Przecław: Usługi związane z odpadami
2021/S 211-554028
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Czytaj więcej…Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00206408/01 z dnia 2021-10-05


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne…Czytaj więcej…Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2021 roku

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191496/01 z dnia 2021-09-24


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2021 roku


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 17 227 67 10
1.5.8.) Numer faksu: 17 58 13 116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneCzytaj więcej…Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 891, 1139, 1224 w miejscowości Dobrynin

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00182823/01 z dnia 2021-09-16


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 891, 1139, 1224 w miejscowości
Dobrynin


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 17 58 13 119
1.5.8.) Numer faksu: 17 58 13 116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne….Czytaj więcej…Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie częściowego deficytu oraz spłatę rat kredytów

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00166252/01 z dnia 2021-09-01


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie częściowego deficytu oraz spłatę rat
kredytów


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczneCzytaj więcej…Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

Udostępnij artykuł

Dnia 26.07.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021.

Burmistrz Przecławia Renata Siembab – Gminny Komisarz Spisowy w Przecławiu ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: do 27 lipca 2021 r.
Czytaj więcej…Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R na odcinku od ronda do przejazdu kolejowego

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00114234/01 z dnia 2021-07-14


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R na odcinku od ronda do przejazdu
kolejowegoCzytaj więcej…