Imieniny: Doroty, Bogdana, Pawla

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Zwiększenie liczby miejsc opieki w Samorządowym Żłobku „Psotna Andzia” w Przecławiu poprzez budowę placu zabaw

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00086161/01 z dnia 2021-06-17


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zwiększenie liczby miejsc opieki w Samorządowym Żłobku „Psotna Andzia” w Przecławiu
poprzez budowę placu zabaw


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


Czytaj więcej…Rozbudowa i przebudowa drogi – ul. Zielonej w miejscowości Przecław w km 0+260 do km 0+967 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi (budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego)

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00044119/01 z dnia 2021-04-30


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa drogi – ul. Zielonej w miejscowości Przecław w km 0+260 do km
0+967 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymiCzytaj więcej…Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej

Udostępnij artykuł

W związku ze znoszeniem obostrzeń epidemicznych, wracają dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej w Przecławiu.

W najbliższych 4 miesiącach Przewodnicząca będzie dostępna dla mieszkańców w każdy 2-gi  czwartek miesiąca – tj.  13 maja, 10 czerwca,  8 lipca, 12 sierpnia  w godzinach od 13:00 do 15:00.Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu

Udostępnij artykuł

Informacja z sesji otwarcia ofert Modernizacja hali sportowej przy SP w PrzeclawiuOgłoszenie nr 2021/BZP 00025734/01 z dnia 2021-03-31


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w PrzecławiuCzytaj więcej…Konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu

Udostępnij artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Przecławia

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Przecławiu

Wymiar etatu: pełny etat

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – 5 lat.

Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu

39-320 Przecław, ul. Rynek 8

  1. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania

1.Wymagania obowiązkowe:Czytaj więcej…Spis powszechny NSP 2021 – Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Udostępnij artykuł

Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021.

Burmistrz Przecławia Renata Siembab – Gminny Komisarz Spisowy w Przecławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.,
godz. 24.00.Czytaj więcej…Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 776001-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Gmina Przecław: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Czytaj więcej…Przetarg dostawa oleju opalowego lekkiego w 2021r.

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 771280-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Gmina Przecław : Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków: Szkoły Podstawowej w Przecławiu, ul. Zielona 50 oraz do budynku komunalnego Rynek 2 w Przecławiu w 2021 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DostawyCzytaj więcej…Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław

Udostępnij artykuł

Burmistrz Przecławia podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław, które odbyły się w dniu 17 listopada 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, sala narad.Czytaj więcej…Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przecław

Udostępnij artykuł

Burmistrz Przecławia informuje, że na podstawie umowy dotacyjnej 3811/2020/OZ/R/DA z dnia 30.06.2020 r. zostało dofinansowane zadanie pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przecław”.

Kwota dotacji obejmuje środki WFOŚiGW i NFOŚiGW w Rzeszowie odpowiednio w kwocie: 5 425,00zł oraz 7 750,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosił 34 049,16 zł przy środkach własnych Gminy 20 874,16 zł.

W ramach przyznanych środków wywieziono azbest z 32 gospodarstw (pryzmy). Razem usunięto 70,06 Mg azbestu.

BURMISTRZ PRZECŁAWIA

                                                                                                                                                                    Renata Siembab