Imieniny: Ziemowita, Jana, Pawla

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 2 – 2019 r

Udostępnij artykuł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 2
– 2019 r

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Czytaj więcej…Przebudowa dróg gminnych

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Przebudowa dróg gminnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
NieCzytaj więcej…Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2020r.

Udostępnij artykuł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2020r”

(Numer sprawy: IR.271.53.2019)Czytaj więcej…Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przecławiu – Informacja

Udostępnij artykuł

W związku udziałem Przewodniczącej Rady Miejskiej Moniki Skowrońskiej Ziomek w dniu dzisiejszym tj. 26.09 br. w sesji Rady Miasta Mielca dyżur zostaje odwołany.

Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy na dyżur jutro tj. 27.09.2019 r. po zakończeniu obrad Rady Miejskiej w Przecławiu.

Biuro Rady MiejskiejPrzebudowa drogi gminnej nr 103516R w miejscowości Tuszyma w km 0+016,50 do 0+072,10 oraz 0+223,10 do 0+889,60 wraz z przebudową skrzyżowania na drodze 103515R

Udostępnij artykuł

GMINA PRZECŁAW

KILIŃSKIEGO 7

39-320 PRZECŁAW

 

                 Przecław dnia, 12.09.2019 IR.271.51.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi gminnej nr 103516R w miejscowości Tuszyma
w km  0+016,50 do 0+072,10 oraz 0+223,10 do 0+889,60 wraz
z przebudową skrzyżowania na drodze 103515R
Czytaj więcej…Remont drogi gminnej nr 103508R w km lokalnych 0+007 do 0+422,70 i 103507R w km lokalnych 0+431,50 do 0+892,00 w miejscowości Tuszyma

Udostępnij artykuł

GMINA PRZECŁAW

KILIŃSKIEGO 7

39-320 PRZECŁAW

                 Przecław dnia, 06.09.2019 IR.271.49.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont drogi gminnej nr 103508R w km lokalnych
0+007 do 0+422,70 i 103507R w km lokalnych 0+431,50 do 0+892,00 w miejscowości Tuszyma

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.Czytaj więcej…Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przecławiu

Udostępnij artykuł

W dniu wczorajszym z przyczyn osobistych nie mogłam być na dyżurze. Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuacje. Zapraszam na spotkania: 14.08 ( tj. najbliższą środa ) od godz. 13:30 i 29.08 tj. w ostatni czwartek sierpnia również od godz .13:30 .Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz.1 2019

Udostępnij artykuł


Ogłoszenie Burmistrza Przecławia

Udostępnij artykuł

Burmistrz Przecławia poszukuje chętnych do podjęcia prac fizycznych w ramach organizowanych robót publicznych.

Warunki pracy: okres zatrudnienia – do 3 miesięcy (od 12 sierpnia 2019 r.), przy pracach związanych z usuwaniem skutków powodzi (m. in. udrażnianie przepustów, konserwacja rowów).

Podstawą zatrudnienia jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać dzwoniąc na numer 17 22 76 739,  lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Przecławiu,  ul. Kilińskiego 7,  w pok. nr 20.

                                                                               BURMISTRZ

                                                                             Renata SiembabZaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – UsługiCzytaj więcej…